Project Description

SAMARBETE MED PERITUM

För sex år sedan inleddes ett samarbete mellan Peritum och Leif Stenberg, en konsult med god förmåga att utveckla individer och ledningsgrupper. Vår ledningsgrupp stod inför utmaningen att anpassa sig till företagets tillväxt och ökande komplexitet i våra uppdrag. Leif har spelat en avgörande roll i denna utveckling.

Leif Stenbergs arbete har främst inriktats på att förbättra våra arbetssätt, stärka kommunikationen inom gruppen och den personliga utvecklingen av varje ledningsgruppsmedlem. Genom att applicera principer som aktivt lyssnande, ställa frågor, reflektion och tydliggöra tankemodeller, har Leif lyckats skapa en kultur där att ’sakta ner’ paradoxalt nog leder till ökad effektivitet.

Specifikt har Leif coachat våra nya affärsområdeschefer och digitala specialister. Genom individuella coachningsprogram har dessa individer växt både personligt och professionellt, hittat sina nya roller och tagit större självständighet och ansvar. Detta har inte bara gynnat deras egen utveckling utan också stärkt företagets relationer med kunder och vår förmåga att koppla samman projekt- och affärsutveckling.

På ledningsnivå har Leifs insatser bidragit till en mer sammanhängande och effektiv ledningsgrupp. Hans förmåga att lyssna, ge insiktsfull feedback och främja självreflektion bland ledningsgruppsmedlemmar har varit ovärderlig.

Leifs styrkor ligger i hans djupa förståelse för både personlig och professionell utveckling, hans skicklighet i att skapa förtroendefulla relationer och hans unika förmåga att kombinera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning. Som VD har jag personligen uppskattat Leif som en betrodd rådgivare och bollplank i både personalfrågor och i vår övergripande utvecklingsresa.

Leif Stenbergs arbete med Peritum har varit ett lysande exempel på hur en skicklig konsult kan påverka och förbättra en organisations dynamik och effektivitet. Vi rekommenderar honom varmt till alla som söker en konsult som kan leverera verkliga och hållbara förändringar.

Erik Öhrling, CEO, Peritum

Kontakt För Utvecklingsarbete