Leif GF Stenberg Aktiv Organisation

Organisationskonsult och executive coach. Verksam sedan 1982, har utbildat och coachat mer än 1500 ledare i svenskt näringsliv och förvaltning, konsulter, idrottsstjärnor och lag, tv-personligheter, artister och ledningsgrupper.

Har under längre perioder haft förtroendet att konsultat ”inhouse” i flera organisationer och format förändringsprocesser med ledningsgrupper och chefer, både i faser av neddragning som i expansion.

Andra uppdrag som varit spännande är ett antal HR chefer som jag i fleråriga uppdrag coachat dels på ett personligt plan dels i att utveckla ett mer strategiskt HR arbete.

En stor del i min framgång har varit att jag deltagit i olika utvecklingsprogram både i Sverige och i USA. Dels för att få inspiration och perspektiv dels för att få en djupare kunskap och träning för att kunna möta och leda komplexa utvecklingsprocesser både på individ som gruppnivå.

Jag är expert på ledarskapets psykologi.

Mina ”plattformar” och inspirationskällor:
THE Human Element, en filosofi om hur man stärker individens självkänsla och utvecklar relationer och samarbete i grupper och hela organisationer.

Systemtänkande, med fokus på att utveckla den kognitiva processen i lärande och möten. Dialog och reflektion är här två centrala frågor för att utforska nya områden, se samband och helhet. Här lär vi oss tänka nytt och tillsammans.

KBT, kognitiv beteendeterapi. Bra metodik i förändringsarbete med fokus på effektiv beteendeförändring och framtidsfokus.

Jungiansk psykologi med insikter hur vi beskriver personligheter och hur vi är olika. Viktigt i arbetet med att bygga effektiva team.

Är också författare till boken ”Dialogens fyra rum, lär dig tänka tillsammans”, läs om boken här…

Kontakta Leif Stenberg

SAMARBETSPARTNERS

Anita Carlsson, Mindfulness och Hälsa, mindfulnessinstruktör och advokat, Malmö

Erik Öhrling, Peritum Group AB, VD, Malmö

Staffan Stenhart Risinger, Kognitiv Nutrition AB, leg psykoterapeut, Stockholm

NÄTVERK

Jungianska föreningen, Stockholm

Existensiella gruppen, Stockholm

The Human Element, USA