Project Description

LEDNINGSGRUPPEN

Som VD känner du ofta stort ansvar för att få din ledningsgrupp att fungera och att ni fattar bra beslut, som har stor betydelse både för din som organisationens framgång.

Din möjlighet att hantera både egna känslor som krav och förväntningar från dina medarbetare innebär ibland stress, oro och en känsla av att inte räcka till.

Ledningsgruppens sätt att fungera är viktigt för att utveckla både verksamheten och dina medarbetare.

Specifikt för många ledningsgrupper är att det finna en inbyggd dynamik och konkurrens om både tid och uppmärksamhet, som kan bidra till underliggande konflikter och dolda agendor.

I takt med att förändringsprocesser behöver formuleras och genomföras, som att nya medlemmar tar plats och gruppen ska teambuildas formas nya roller och samarbetsmönster
.
Med rätt förutsättningar kan också ledningsgruppen vara en grupp för stöd och energikälla som utvecklar samsyn, kreativitet och handlingskraft.

SAGT OM

”Leifs insatser har bidragit till en mer sammanhängande och effektiv ledningsgrupp. Hans förmåga att lyssna ge insiktsfull feedback, främja självreflektion bland ledningsgrupps medlemmarna har varit ovärderlig”
Erik Öhrling, CEO Peritum Group

Mitt koncept för att skapa en mer sammansvetsad och kommunikativ ledningsgrupp har fokus dels på medlemmarnas självinsikt och självledarskap dels på gruppens samarbetsförmåga och kommunikativa ledarskap.

”Leifs styrkor ligger i hans djupa förståelse för både personlig som professionell utveckling, hans skicklighet att skapa förtroendefulla relationer och hans unika förmåga att kombinera teoretiskt kunskap med praktisk tillämpning”
Erik Öhrling CEO, Peritum Group

Läs mer om utvecklingsresan på konsultföretaget Peritum →

Kontakt För Ledningsgruppsutveckling