Project Description

MENTORSKAP

Det första halvåret som ny chef kan vara avgörande för att känna sig säker och effektiv i sin roll.

Att få möjlighet att träffa mig som senior konsult med lång erfarenhet av ledarskap, teamträning och personlig utveckling kan vara en bra investering.Syftet här är att med en utomstående person reflektera kring hur man formar ett bra ledarskap.

Jag formar ett program för mentorskap som utgår från önskemål och behov.

Mentorträffarna kan ske antingen i ett personligt möte eller online.

Innebär tex att hjälpa en annan person att klara  organisationens labyrinter, nätverk och snubbeltrådar.

Mentorskap är också att överföra ”tyst kunskap” dvs erfarenheter, metoder som inte kan läses in i skolor eller böcker utan finns inbyggd hos människor genom lång erfarenhet. Mentorskap är även att generöst dela med sig av erfarenheter från lyckade och misslyckade resultat.

Mentorskap för nya chefer kan innebära:

  • ökad kunskap och förståelse
  • stöd till personlig utveckling och självförtroende
  • diskussion om värderingar och ideal
  • vara nätverkskontakt beträffande relationer
  • personlig rådgivare
  • fortlöpande personlig vänskap
Kontakt Mentorskap

Vill du göra skillnad som ledare?

Jag gör det möjligt!

Jag är expert på ledarskapets psykologi

Vill du göra skillnad som ledare?

Jag gör det möjligt!

Jag är expert på

ledarskapets psykologi