Ta tempen på din relation är ett verktyg där du kan få en känsla för hur din relation mår. Svaren skickas ingenstans utan är endast till för dig själv. Vad du sedan väljer att göra med resultatet är helt upp till dig. Behöver du hjälp har vi flera alternativ för dig.

Svara på frågorna på en skala 1-10 där 10 är så bra som du kan önska och 1 är helt och hållet missnöjd. Svara utifrån hur din relation ser ut den senaste månaden.
(dina svar är bara till för dig själv och skickas ingenstans)

* du måste svara på alla frågor för att få ditt resultat

1: Hur nöjd är du med ert samarbete kring det praktiska?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 *

2: Hur nöjd är du med hur ni kommunicerar?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

3: Hur nöjd är du med er känslomässiga närhet?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

4: Hur betydelsefull känner du dig tillsammans med din partner?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

5: Hur nöjd är du med er fysiska närhet?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

6: Hur nöjd är du med hur din partner förstår dig?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

7: Hur nöjd är du med att förstå din partner?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

8: Hur nöjd är du med er försoningsprocess efter ni varit oense?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

9: Hur nöjd är du med din relation som helhet?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *

10: Om du tänker tillbaka till när ni träffades. Hur nöjd är du med hur relationen utvecklats tills nu?
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   *